stul-bazel-massiv-buka-sh510khg580khv990

Стул Базель. Массив бука. Ш510хГ580хВ990